مرور رده

فشارسنج خون و قند خون

فشار خون یکی ار فاکتور های بسیار مهم در ارزیابی سلامت عمومی هر فردی است . فشار خون میزان فشاری است که در اثر جریان و پمپاژ خون به دیواره رگ ها وارد میگردد . فشار خون در بدن از رگ های بزرگ به رگ های کوچک کم میشود و در نزدیکی قلب این فشار بالاتر است و براساس معیارهای شناخت و جهانی توسط دستگاه فشار خون اندازه گیری میگردد .

در این قسمت ما مقالات و مطالب مفیدی برای درک بهتر از عملکرد سیستم و شناخت بهتر انواع دستگاه فشار خون ، فشارسنج دیجیتال بازویی و مچی تهیه و برای شما مخاطبین ارزشمند شهر سلامت عرضه نموده ایم . امیداریم که شما با مطالعه این مقالات اطلاعات دلخواه خود را کسب کنید .