عملکرد یونیزاسیون در یک دستگاه بخور یا دستگاه تصفیه هوا چیست ؟

عملکرد یونیزاسیون در یک دستگاه بخور چیست؟ آیا استفاده از تصفیه کننده هوا بر کاهش آلودگی تاثیر دارد ؟

بسیاری از تصفیه کننده های هوا دارای فیلترهای هستند که ذرات معلق در هوا را پس از عبور در خود نگاه داشته و هوای تمیز و پاک را مجددا به فضا پرتاب میکنند ، معمولا دستگاه تصفیه کننده هوا یا دستگاه های بخور دارای سیستم تولید یون های منفی یا یونیزه اسیون هستند که به کارکرد بهتر فیلتر های تصفیه کننده کمک قابل توجه ای مینماید .

هوای تازه

یونیزه اسیون در دستگاه بخور و دستگاه تصفیه کننده هوا چگونه عمل میکند:

هنگامی که سیستم یونیزه اسیون هوا در تصفیه کننده یا دستگاه مرطوب کننده هوا روشن باشد ولتاژی به شبکه سوزنی شکل که در مسیر تخلیه هوا یا بخار ، دستگاه بخور قرار دارد ارسال و مولکولهای هوا در برخورد با الکترونها یونیزه شده و یون های منفی به مولکولها متصل میگردند و مولکولهای هوا یا بخار خارج شده از دستگاه بخور یا تصفیه کننده هوا یونیزه میگردد، این مولکولهای یونیزه شده در برخورد با ذرات معلق در هوا ، گرد و غبار ، دود سیگار و آلودگی ها معلق در هوا تشکیل ذرات بزرگتر و سنگین تری را میدهد و این ذرات سنگین یا در کف محل به زمین مینشیند و یا در دستگاه تصفیه در فیلتر ها به دام میافتند .

یونیزه اسیون هوا به کاهش ذرات معلق و آلودگی هوا کمک نموده ودر نتیجه تنفس بهتر و هوای سلامتری برای شما به ارمغان خواهد آورد اگر شما در منزل یا محل کار خود از تصفیه کننده هوا یا دستگاه بخور که قابلیت یونیزه اسیون داشته باشد استفاده نماید مطمن باشید که هوای سالم تری تنفس خواهید کرد و گرد و غبار کمتری در هوا خوا هد بود.

نکته قابل توجه در استفاده از دستگاههای تصفیه هوا عمر مفید فیلتر ها است . دقت داشته باشید که اگر فیلتر کارایی خود را از دست داده باشد و عمر مفید آن به اتمام رسیده باشد،آلودگی ها از فیلتر عبور کرده و مجددا به هوا پرتاب میشوند.

یونیزه

یون های منفی در محیط اطراف ما به صورت طبیعی وجود دارند، تحقیقات نشان داده است هوای اطراف آبشار ها ، اقیانوس ها و رودخانه ها و کوهستان دارای یون های منفی بسیار است البته یون های مثبت هم در فرش ها ، پارچه ها ،سطح سطوح و دیوار ها وجود دارند.

بسیاری از مردم معتقدند هستند که یون های منفی به افزایش سلامتی بدن کمک نموده و فایده آنها بسیار بیشتر از یون های مثبت است، البته این موضوع هنوز رسما تایید نگردیده است .

توصیه ما به شما استفاده از دستگاه بخور و تصفیه کننده هوا مجهز به یونیزه اسیون برای افزایش سلامتی خود و خانواده شما است .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.